Izdelava tržnih načrtov

Trženjski načrti so praktično izločeni deli poslovnih načrtov. Razširjeno je mnenje, da lepo napisan poslovni načrt zadostuje za ves čas poslovanja podjetja. Šele ko pride d večjih težav, si lastniki ponovno ogledajo, kaj so v trženjskem načrtu zapisali ter presenečeni ugotavljajo, da so v njem navodila, ki so že davno mimo in opisujejo srečne čase, ko je bilo kupca pridobiti zelo lahko.
 

Izobraževanje

Ko si podjetje zastavi neke cilje, ki jim želi slediti je pomembno, da ve, kako do njih priti. V veliki večini primerov smo priča razvoju v podjetjih, tako na tržnem, kot produkcijskem nivoju. Pogosto je problem operativne ravni, ali je sposobna izvesti ideje managementa in strateških partnerjev. Tudi lastniki se v novih časih recesije ne obrnejo ravno primerno lastniškemu statusu. Zato smo vsi, tudi mi prisiljeni iskati vedno nove vire informacij in znanja, da bi svoje cilje lahko izpolnili.

Zato se sami veliko izobražujemo, da lahko svetujemo tudi vam. Zaradi obilice specifičnih znanj s področja podjetništva (večina nas je diplomirala podjetništvo) se z naročniki dogovorimo za specifične seminarje in tečaje, i direktno pripomorejo k uspehu naročnika. Katera so manjkajoča znanja in veščine pa ugotovimo s posebnimi intervjuji in vprašalniki.

Pokličite nas … ne ponujamo pavšalnega znanja in izobraževanja – pripravili bomo primerne seminarje in delavnice s posebej dogovorjenimi strokovnjaki s področij, ki jih potrebujete.
 

Iskanje novih kontaktov & novih poti do kupcev & novih idej za obstoječa sredstva

Perpetum s svojimi partnerji pomaga podjetjem poiskati nove poti do kupcev. Sliši se oguljeno in enostavno, vendar podjetja, ki že dlje časa delujejo na trgu, vedo kaj mislimo s tem. Nove kupce lahko poiščete na svojem ali razširjenem trgu. Lahko poiščete nove kupce ali obstoječim kupcem prodate več.

Pri tem mislimo na akcije povečanja prodaje, marketinške inovacije in podobno. Gre za to, da podjetja poiščejo znotraj svojih resursov moč in energijo, da kupcem ponudijo nove produkte in/ali poiščejo nove trge, ki potrebujejo takšne produkte.   

Povedano drugače – na primeru. Storitveno podjetje z utečeno prodajo počasi izgublja kupce. Npr. tiskarsko podjetje. Kupci v recesiji zmanjšujejo marketinške aktivnosti s področja promocije brandov v področje hitre prodaje – namesto dolgoročnih akcij brandinga poskušajo delati prodajne akcije, ki hitro povrnejo vložen marketinški material. Tiskarji so včasih tiskali veliko katalogov, prospektov, letakov in časopisov v katerih so podjetja objavljala oglase – danes pa se ukvarjajo z akcijami direktne prodaje. Tiskarsko podjetje je izgubilo količino kupljenih storitev pri kupcu. Izpad lahko nadomesti z drugim kupcem (vendar imajo drugi tiskarji isto idejo, vendar tiska manjše naklade z manj pribitka, hkrati pa za to porabi še več sredstev – posledično ima od vsakega posla še manj dobička.

Po naši analizi smo podjetju pomagali premagati odpor do sprememb in je podjetje uvedlo digitalni tisk, da lahko kombinira klasične tiskovine z digitalnimi. To je idealno za akcije direktnega marketinga.

Za izvedbo tega je podjetje moralo narediti kar nekaj sprememb – finančno reorganizacijo, pregled obstoječih sredstev, ki jih potrebuje in/ali ne, nakup novih strojev, kadrovske spremembe, uvajanje v proizvodnjo nove storitve in po tem zaton komercialnega dela, da je prodaja nove storitve postala rentabilna.

Sliši se enostavno in tudi je. Že da večina podjetij ostane na stopnji ideje in se ustavi pred največjo prepreko – odnosom do sprememb. Mi jih pomagamo podreti.
 

Izvajanje del in nalog projektne pisarne

Za potrebe Perpetuma vidimo projekte v lastni projektni pisarni. Izkušnje takega vodenja nam omogočajo varno delo. Hkrati vam ponujamo storitve uvajanja projektnih pisarn v podjetja. Za manjše projekte lahko za vas projektno pisarno ne samo organiziramo temveč jo tudi vodimo.

S skupnimi močmi lahko izpeljemo tudi najtežje projekte. Pokličite nas ali izpolnite kontaktni obrazec.