Pomoč pri pridobivanju in črpanju sredstev EU

Perpetum sestavljamo strokovnjaki za podjetništvo. Vemo, kako pomemben vir »energije« so finančna sredstva. Hkrati pa se zavedamo, kako težko je priti do njih. Evropska unija ponuja veliko možnosti za črpanje, hkrati pa postavlja velike birokratske ovire, ki podjetjem onemogočajo enostavne poti do teh sredstev. Vemo, da birokratske ovire niso same sebi namen – veliko je nepravilnosti pri pridobivanjih, ki so povzročile, da zaradi skrbi do skupnih sredstev ravnajo bolj gospodarno. Prav zato so postopki pridobivanja težavni, včasih celo pomenijo tretjino energije in sredstev, ki jih s tem pridobimo. Zato je še bolj pomembno, da se z birokracijo EU ukvarjajo strokovnjaki, ki so zagotovilo, da bodo sredstva bolj verjetno tudi odobrena. Vemo, da niso vse prošnje odobrene niti niso vsa sredstva pridobljena s tem načinom financiranja brezplačna.

Pozanimati se je potrebno, kdaj se splača zaplavati v hladno vodo po sredstva, ki niso garantirano rezervirana za vas.
 

Svetovanje pri vstopu na slovenski trg

Tujim podjetjem pomagamo pri vstopu na slovenski trg. Vse od testiranja trga, ustanovitve podjetja, priprave marketinške strategije in medijskega planiranja. Za tuja podjetja poiščemo kontakte v državah bivše Jugoslavije. Za slovenska podjetja pa iščemo kontakte, ki lahko poleg poslovnega sodelovanja izvajajo tudi storitve podružnice. Storitve opravljamo na trgih bivše Jugoslavije, Češke, Francije, Španije, Finske, Belgije, Nemčije, Velike Britanije in Poljske.